Płyta fundamentowa

Firma Maj-Haus opracowała technologię wykonania specjalistycznej pasywnej płyty fundamentowej, która powinna być stosowana w każdym budownictwie. Pasywne płyty fundamentowe oferowane przez firmę Maj-Haus powstają z najwyższej jakości materiałów realizowanych na specjalne zamówienia bezpośrednio u producentów np. płyty styropianowe czy beton wykonywany według specjalistycznej receptury opracowywanej na indywidualne zamówienie.  Płyta fundamentowa, którą w swojej ofercie proponuje firma Maj-Haus posiada same zalety:

  1. może być ona wykonywana nawet na niestabilnych gruntach np. tereny podmokłe, tereny szkód górniczych czy grunty wysadzinowe
  2. nie ma tu głębokich wykopów, cała powierzchnia płyty fundamentowej jest posadowiona na powierzchni gleby, więc nie występuje tu problem związany z kapilarnym podciąganiem wilgoci, co jest zjawiskiem powszechnym w przypadku tradycyjnych fundamentów
  3. powierzchnia płyty fundamentowej jest całkowicie odizolowana od gruntu, dzięki czemu ciepło kumuluje się na całej powierzchni płyty, skąd przedostaje się do wnętrza budynku, nie dochodzi do utraty ciepła
  4. powierzchnia płyty fundamentowej jest już przygotowana do wyłożenia ostatniej warstwy wykończenia np. płytek czy paneli podłogowych, co powoduje znaczne oszczędności finansowe
  5. płyta fundamentowa ma dużą nośność - obciążenie rozkładane jest na znacznie większą powierzchnię niż przy tradycyjnych fundamentach. Zapobiega to osiadaniu domu, ogranicza odkształcenia fundamentu, pękanie fundamentu oraz eliminuje pękanie ścian i niszczenie konstrukcji. Płyta może być więc wykonana niemal w każdych warunkach, zarówno na gruntach o dobrej, jak i słabej nośności
  6. płytę fundamentową wykonuje się szybko i solidnie. Ma ona prostszą konstrukcję niż tradycyjne fundamenty, wymaga mniej prac ziemnych, a jej budowa trwa krócej, bo obywa się bez przerw technologicznych. Cały fundament jest gotowy zaledwie w 5 dni.

Na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów cieplnych w omawianym budynku pasywno-hybrydowym miała wpływ również innowacyjna technologia wykonania ścian zewnętrznych,która została również opracowana przez Centrum Budownictwa Pasywnego, dzięki czemu współczynnik przenikalności cieplnej ściany w omawianym budynku innowacyjno-pasywno-hybrydowym kształtuje się na poziomie U-0,06W/m²·K . Współczynnik taki osiągnęliśmy w oparciu o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy wykonaniu ściany oraz dzięki wykorzystaniu materiałów o najwyższych parametrach jakościowych. Cała technologia wykonania pasywnej płyty fundamentowej oraz ściany zewnętrznej jest własnością firmy Maj-Haus.

Zdjęcie poglądowe
Zdjęcie poglądowe